Informacje o sprzęcie

Yamaha TF5 Mikser
Producent:
Yamaha
Modelu: TF5
Data: 2015
Kategorii: Profesjonalny sprzęt muzyczny
Grupa: Mikser
Opis: Digital Mixing Console
Informacje:

Te Podręczniki są dostępne dla powyższego urządzenia:

Typ instrukcji: Instrukcja serwisowa Yamaha-9752-Manual-Page-1-Picture
Stron: 372
Rozmiar: 40.74 Mbytes (42723891 Bytes)
Język: Angielski
Zmiana:
Podręcznik numer: PA 012144
Data: 01 maj 2015
Jakość: Dokument elektroniczny, bez skanowania, bardzo dobrze czytelne.
Data wysłania:
MD5: 11bd802f0d2c0e6cebdb6b2a7c04687e
Pliki do pobrania: 516 od 25 październik 2017
Informacje:

SPECIFICATIONS(総合仕様) ... 4 PANEL LAYOUT(パネルレイアウト) ... 5 DIMENSIONS(寸法図) ... 10 TF5 CIRCUIT BOARD LAYOUT (TF5 ユニットレイアウト) ... 12 TF3 CIRCUIT BOARD LAYOUT (TF3 ユニットレイアウト) ... 15 TF1 CIRCUIT BOARD LAYOUT (TF1 ユニットレイアウト) ... 18 TF5 DISASSEMBLY PROCEDURE(TF5 分解手順) ... 21 TF3 DISASSEMBLY PROCEDURE(TF3 分解手順) ... 44 TF1 DISASSEMBLY PROCEDURE(TF1 分解手順) ... 67 LSI PIN DESCRIPTION(LSI 端子機能表) ... 90 CIRCUIT BOARDS(シート基板図) ... 106 TEST PROGRAM(テストプログラム) ... 128/161 TF1 SETTINGS FOR SHIPMENT(出荷設定) ... 160/193 FADER CALIBRATION (フェーダキャリブレーション) ... 194/196 INITIALIZATION(初期化) ... 198 FIRMWARE (HOST CPU AND OTHER SUB CPU) UPDATER BY USB MEMORY (USB メモリーによるファームウェア(ホストマイコン 及び、他のサブマイコン)書き込み方法) ... 199/201 SEQUENCE(シーケンス) ... 203/206 PARTS LIST BLOCK DIAGRAM(ブロックダイアグラム) OVERALL CONNECTOR CIRCUIT DIAGRAM (総コネクタ接続回路図) CIRCUIT DIAGRAM(回路図)

Yamaha-9752-Manual-Page-1-Picture


Comments (0)

No comments yet. Be the first!

Add Comment

* Required information
1000
Captcha Image
Powered by Commentics