Informacje o sprzęcie

Tektronix 5B42 Inny
Producent:
Tektronix
Modelu: 5B42
Data: 1973
Kategorii: Przyrządy pomiarowe
Grupa: Inny
Opis: Delaying Time Base
Informacje:
                  

Te Podręczniki są dostępne dla powyższego urządzenia:

Typ instrukcji: Serwis i User Manual Tektronix-6490-Manual-Page-1-Picture
Stron: 52
Rozmiar: 1.47 Mbytes (1545193 Bytes)
Język: Angielski
Zmiana:
Podręcznik numer: 070-1447-00
Data: marzec 1973
Jakość: Skanowany dokument, wszystko czytelne.
Data wysłania:
MD5: bcb483d15990aa01211b5242c2fcc16b
Pliki do pobrania: 139 od 29 listopad 2014
Informacje:

OPERATING INSTRUCTIONS
 Instrument Description
 Preparation For Use
 Basic Operation
 Triggered Display
 Single Sweep Mode
 Dual Trace Display Switching
 Delayed Sweep
 Triggered Delay Sweep
 External Horizontal Amplifier
Specifications
THEORY OF OPERATION
 Introduction

External Horizontal Amplifier External Trigger Channel
Switch Internal Trigger Channel Switching Main Trigger
Comparator Delayed Trigger Comparator Main Trigger Generator
Delayed Trigger Generator Sweep Control Main Sweep Generator
Delayed Sweep Generator Output Buffer Readout

Timing Switch Details SERVICE INFORMATION

Services Available Maintenance

Repackaging for Shipment

Symbols and Reference Designators

Electrical Parts List

Internal Adjustment Procedure

Parts Location Grid B Board {SIM BO53592 & Below)

Controls, Connectors & Block Diagram

Parts Location Grid A Board (SN BO59999 & Below)

External Trigger Channel Switching Schematic Parts Location
Grid B Board {SN B053592 St Upf Internal Trigger Channel
Switching Schematic Parts Location Grid A Board {SN B060000
& Up)

Main Trig Gen {SN B060000 & Up),

Diyd Trig Gen {SN B053593 & Up)

Main Trig Gen <SN B059999 & Below),

Dlyd Trig Gen (SN B053592 & Below)

Sweep Control & Main Sweep Generator Schematic

Delayed Sweep Generator Schematic

Readout Switching Schematic

Timing Switch Details Schematic

Mechanical Parts List

Exploded View

Accessories
Tektronix-6490-Manual-Page-1-Picture


Comments (0)

No comments yet. Be the first!

Add Comment

* Required information
1000
Captcha Image
Powered by Commentics