Equipment information

Hung Chang 3502C Oscilloscopes
Manufacturer:
Model:
3502C
Date:
Category:
Group:
Description:

Information

Opisywany model oscyloskopu jest urządzeniem dwukanałowym, o częstotliwości maksymalnej analizowanych przebiegów równej 20MHz i wyposażonym w ekran (lampa oscyloskopowa) o dużej jaskrawości. Czułość wzmacniaczy odchylania pionowego wynosi 5mV/dz, a ich charakterystyka częstotliwościowa jest liniowa do częstotliwości 20MHz. Maksymalna szybkość odchylania poziomego oscyloskopu osiąga 0,2μs/dz. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 1. Duża czułość i szerokie pasmo przenoszenia. 2. Niski pobór mocy. 3. Duża czułość trybu X - Y. 4. Modulacja nasycenia obrazu (tzw. funkcja osi Z ). 5. Filtry impulsów synchronizacji sygnału wizyjnego (TV). 6. Filtry tłumiące zakłócenia w. cz. w obwodzie wyzwalania. 7. Zewnętrzny potencjometr kompensacji równoległości przebiegów. 8. Zasilacz mocy sieciowy ze stabilizacją napięć wyjściowych.

show more

Manuel de l'utilisateur
Manual type:
Manuel de l'utilisateur
Pages:
21
Size:
1.69 Mbytes (1769683 Bytes)
Language:
polish
Revision:
Manual-ID:
Date:
Quality:
Document scanné, tous les lisible.
Upload date:
17 August 2019
MD5:
c090365b6dea4bc43f421e988ff7ba39
Downloads:
296

Information

1.WSTĘP ... 3 2.DANE TECHNICZNE ... 3 3.OBSŁUGA PRZYRZĄDU ... 4 3.1.PRZYGOTOWANIE PRZYRZĄDU DO PRACY ... 4 3.2.REGULATORY, GNIAZDA I WSKAŹNIKI OSCYLOSKOPU – OPIS ... 6 3.3.WYZWALANIE ... 8 3.4.TRYB X-Y ... 8 3.5.KALIBROWANE POMIARY NAPIĘĆ ... 9 3.6.PRACA DWUKANAŁOWA ... 9 3.7.SYNCHRONIZACJA SYGNAŁEM TV ... 9 3.8.POMIARY SUMY l RÓŻNICY SYGNAŁÓW ... 9 3.9.FUNKCJE POMIAROWE ... 9 3.9.1.POMIARY NAPIĘĆ ZMIENNYCH l CZĘSTOTLIWOŚCI ... 10 3.9.2.POMIARY NAPIĘĆ STAŁYCH ... 10 3.9.3.POMIARY SYGNAŁÓW Z MODULACJĄ AM ... 10 3.9.4.PRACA W TRYBIE DWUKANAŁOWYM (DUAL-TRACE) ... 11 3.9.5.PORÓWNYWANIE POZIOMÓW SYGNAŁÓW ... 11 3.9.6.TEST URZĄDZEŃ STEREOFONICZNYCH ... 11 3.9.7.SERWIS TV ... 11 3.9.8.ANALIZA KOMPLETNYCH SYGNAŁÓW TELEWIZYJNYCH ... 11 3.9.9.POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH X-Y ... 12 3.9.10.POMIARY FAZOWE ... 12 3.9.11.REJESTRACJA FOTOGRAFICZNA PRZEBIEGÓW ... 12 3.9.12.TESTOWANIE PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH ... 13 4.OPIS OBWODÓW ... 14 4.1.SCHEMAT BLOKOWY ... 14 4.2.OBWÓD WZMACNIACZA ODCHYLANIA PIONOWEGO ... 14 4.3.BLOK ODCHYLANIA POZIOMEGO l PODSTAWY CZASU ... 15 5.KONSERWACJA I KALIBRACJA ... 17 5.1.UWAGI EKSPLOATACYJNE ... 17 5.1.1.CZYNNOŚCI ZAPOBIEGAWCZE ... 17 5.1.2.CZYSZCZENIE URZĄDZENIA ... 17 5.1.3.REKALIBRACJA ... 17 5.2.STROJENIE I KALIBRACJA ... 17 5.2.1.CZYNNOŚCI WSTĘPNE ... 17 5.2.2.REGULACJA BLOKU ZASILANIA ... 17 5.2.3.STROJENIE BLOKU ODCHYLANIA PIONOWEGO ... 19 5.2.4.STROJENIE BLOKU ODCHYLANIA POZIOMEGO ... 21

show more

Ajouter un commentaire

* Information obligatoire
1000
Image Captcha

Commentaires

Pas encore de commentaires. Soyez le premier !