Equipment information

Sony KDL-40U2000 TV
Manufacturer:
Model:
KDL-40U2000
Date:
2006
Category:
Group:
Description:
LCD Digital Colour TV
User Manual
Manual type:
User Manual
Pages:
79
Size:
13.34 Mbytes (13991397 Bytes)
Language:
english, polish
Revision:
Manual-ID:
2-682-331-43(1)
Date:
01 January 2006
Quality:
Electronic document, no scan, very well readable.
Upload date:
01 February 2020
MD5:
3c7670dd6e580bb0041a5c613b7b76a4
Downloads:
1963

Information

Operating Instructions Before operating the TV, please read the “Safety information” section of this manual. Retain this manual for future reference. Инструкция по эксплуатации Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения по безопасности” этого руководства. Сохраняйте данное руководство для справок в будущем. Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać się z treścią rozdziału „Informacje dotyczące bezpieczeństwa” niniejszej instrukcji. Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

show more

Add Comment

* Required information
1000
Captcha Image

Comments

No comments yet. Be the first!